Train qianjiang2 Railway Station Search Result:

  • Please input the correct name of the station
  • Please input the correct name of the station
qianjiang2 Railway Station hot line: close
qianjiang2 to chongqing | qianjiang2 to guangzhou | qianjiang2 to chengdu | qianjiang2 to chongqingbei | qianjiang2 to shanghai | qianjiang2 to fuling | qianjiang2 to huaihua | qianjiang2 to changsha | qianjiang2 to shenzhen | qianjiang2 to xiushan | qianjiang2 to tongren | qianjiang2 to changshou | qianjiang2 to nanchang | qianjiang2 to youyang | qianjiang2 to yiwu | qianjiang2 to pengshui | qianjiang2 to xiamen | qianjiang2 to hangzhou | qianjiang2 to quzhou | qianjiang2 to dongguandong |
 The qianjiang2 Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  K812/K813  QianJiang (黔江)
 GuangZhou (广州)
Fast train 00:13 18:55 18h45m 1417Km
  K652/K653  QianJiang (黔江)
 NanNing (南宁)
Fast train 00:31 18:22 17h58m 1030Km
  K835/K838  QianJiang (黔江)
 ShenZhenXi (深圳西)
Fast train 01:17 08:00 30h50m 1749Km
  K577/K580  QianJiang (黔江)
 ChengDuDong (成都东)
Fast train 02:20 11:11 8h56m 595Km
  K811/K814  QianJiang (黔江)
 DaZhou (达州)
Fast train 08:53 16:18 7h34m 522Km
  K192/K193  QianJiang (黔江)
 ChengDu (成都)
Fast train 09:25 18:51 9h29m 597Km
  K685/K688  QianJiang (黔江)
 ChongQingBei (重庆北)
Fast train 09:59 13:50 3h57m 280Km
  K72/K73  QianJiang (黔江)
 ShangHaiNan (上海南)
Fast train 10:47 12:15 25h32m 1887Km
  5610  QianJiang (黔江)
 ChongQingBei (重庆北)
Ordinary quick 12:05 18:20 6h19m 280Km
  K586/K587  QianJiang (黔江)
 ChengDu (成都)
Fast train 13:10 23:01 9h55m 597Km
  K836/K837  QianJiang (黔江)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 14:08 19:12 5h7m 299Km
  K71/K74  QianJiang (黔江)
 ChongQingBei (重庆北)
Fast train 14:45 18:55 4h14m 280Km
  5609  QianJiang (黔江)
 XiuShan (秀山)
Ordinary quick 15:17 18:16 3h7m 126Km
  K191/K194  QianJiang (黔江)
 GuangZhou (广州)
Fast train 18:27 12:50 18h27m 1428Km
  K686/K687  QianJiang (黔江)
 ShanTou (汕头)
Fast train 18:47 21:30 26h47m 1952Km
  Related search train station: