Train shengchinan Railway Station Search Result:

  • Please input the correct name of the station
  • Please input the correct name of the station
shengchinan Railway Station hot line: close
shengchinan to zhengzhou | shengchinan to shijiazhuang | shengchinan to hankou | shengchinan to lingbaoxi | shengchinan to xianbei | shengchinan to xian | shengchinan to sanmenxianan | shengchinan to luoyanglongmen | shengchinan to wuhan | shengchinan to kaifeng | shengchinan to dingzhou | shengchinan to beijingxi | shengchinan to beijing | shengchinan to weinanbei | shengchinan to nanyang | shengchinan to guangzhou | shengchinan to zhalantun | shengchinan to xinyang | shengchinan to wuchang | shengchinan to leihe |
 The shengchinan Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  G4056/G4057  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 07:16 08:19 1h12m 315Km
  G2025  ShengChiNan (渑池南)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 07:57 12:27 4h32m 883Km
  G2003  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 09:15 10:35 1h22m 297Km
  G2203  ShengChiNan (渑池南)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 09:24 14:53 5h31m 973Km
  G2002  ShengChiNan (渑池南)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 09:31 10:29 1h0m 208Km
  G4052/G4053  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 09:36 11:13 1h39m 315Km
  G2021  ShengChiNan (渑池南)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 09:46 14:20 4h36m 883Km
  G2213  ShengChiNan (渑池南)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 10:32 15:37 5h7m 1674Km
  G672  ShengChiNan (渑池南)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 10:38 15:11 4h35m 901Km
  G2205  ShengChiNan (渑池南)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 10:52 16:24 5h35m 973Km
  G651  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 11:27 12:46 1h21m 311Km
  G821/G824  ShengChiNan (渑池南)
 ShenZhenBei (深圳北)
高速铁路 12:15 20:40 8h27m 1906Km
  G653  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 12:20 13:51 1h33m 315Km
  G1886/G1887  ShengChiNan (渑池南)
 ChongQingXi (重庆西)
高速铁路 12:39 19:33 6h56m 1275Km
  G831/G834  ShengChiNan (渑池南)
 GuangZhouNan (广州南)
高速铁路 12:43 20:45 8h4m 1804Km
  G856/G857  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 12:56 14:20 1h26m 315Km
  G857/G856  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 12:56 14:20 1h26m 315Km
  G1840/G1841  ShengChiNan (渑池南)
 QingDaoBei (青岛北)
高速铁路 13:32 21:55 8h25m 1316Km
  G658  ShengChiNan (渑池南)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 13:57 18:26 4h31m 897Km
  G1882/G1883  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 14:37 15:56 1h21m 315Km
  G1881/G1884  ShengChiNan (渑池南)
 JinHuaNan (金华南)
高速铁路 14:53 21:51 7h0m 1309Km
  G1920/G1921  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 15:20 16:36 1h18m 315Km
  G574  ShengChiNan (渑池南)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 15:22 19:53 4h33m 901Km
  G852/G853  ShengChiNan (渑池南)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 15:43 20:26 4h45m 883Km
  G853/G852  ShengChiNan (渑池南)
 LanZhouXi (兰州西)
高速铁路 15:43 20:26 4h45m 883Km
  G664  ShengChiNan (渑池南)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 15:52 20:20 4h30m 897Km
  G666  ShengChiNan (渑池南)
 BeiJingXi (北京西)
高速铁路 17:15 21:31 4h18m 897Km
  G2211  ShengChiNan (渑池南)
 ChengDuDong (成都东)
高速铁路 17:22 23:05 5h50m 1490Km
  G4198/G4195  ShengChiNan (渑池南)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 17:46 23:58 6h14m 1194Km
  G1710  ShengChiNan (渑池南)
 TianJinXi (天津西)
高速铁路 18:05 22:44 4h46m 912Km
  G822/G823  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 18:18 19:35 1h19m 315Km
  G661  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 18:31 19:46 1h18m 311Km
  G2206  ShengChiNan (渑池南)
 XuZhouDong (徐州东)
高速铁路 18:36 21:58 3h24m 568Km
  G4058/G4055  ShengChiNan (渑池南)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 18:36 01:36 7h2m 1194Km
  G1843/G1846  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 19:32 20:51 1h21m 315Km
  G663  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 20:08 21:23 1h22m 315Km
  G2026  ShengChiNan (渑池南)
 ZhengZhouDong (郑州东)
高速铁路 20:38 21:36 1h0m 208Km
  G868/G869  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 20:39 22:00 1h23m 315Km
  G1711  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 21:02 22:27 1h27m 315Km
  G840/G841  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 21:38 22:49 1h17m 315Km
  G841/G840  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 21:38 22:49 1h17m 315Km
  G4017  ShengChiNan (渑池南)
 XiAnBei (西安北)
高速铁路 21:58 23:01 1h5m 311Km
  G4710/G4707  ShengChiNan (渑池南)
 ShangHaiHongQiao (上海虹桥)
高速铁路 22:02 03:05 5h12m 1194Km
  Related search train station:   shengchi Railway Station